Poustevník na Luckém vrchu

    Obdobně jako u kaple sv. Mikuláše u pramene Obročnice v Sebranicích, usadil se poustevník i na Luckém vrchu mezi Oldříší a Telecím. Za dlouhých zim, kdy kraj zapadl sněhem, stalo se zejména Telecí takřka nedostupným. Pro všeobecný nedostatek katolických farářů po Třicetileté válce zůstala fara v Telecím neobsazena a Telecí se stalo centrem tajného evangelického hnutí v oblasti. Pro tajné evangelíky byl poustevník hlásající katolickou víru biblickou šelmou. Věrní čtenáři Bible dobře věděli, že Bible nezná žádné osamělé svaté nebo duchovní poustevníky izolované od ostatních věřících. Do lesa na Lucký vrch proto přestali chodit, zdaleka se poustevníkovi vyhýbali a ti, co přece jen tudy šli, mu činili různá příkoří. Měli z něj strach, že by je mohl přivést do záhuby a chtěli se jej zbavit. Ti bojovnější se smluvili, že les zapálí, až bude veliké sucho. A tak se také stalo. Les prudce shořel, ale kus lesa s poustevníkem odolával. Byl by i on lehl popelem, ale veliká bouře s lijákem požár zhasila. Po této příhodě poustevník z Luckého vrchu odešel. V paměti lidí však dlouho tato událost zůstávala v mysli a vzpomněli si na ní vždy, když blesky a déšť šlehali do Luckého vrchu.

Zpět na hlavní stranu.