Populační vývoj

    Při prvním sčítání lidu, nařízeném M.Terezii r.1750, bylo v Čechách (bez Moravy) 1 337 960 osob na 1056 panstvích a svobodných statcích, 35 větších a 209 menších městech, 288 městysech, 10 936 vesnicích a 160 klášterech. Dle stavu bylo 2325 světských duchovních, 3653 řeholníků, 552 jeptišek, 1426 šlechty, 754 úředníků, 3334 sluhů, 57 057 měšťanů, 28 747 řemeslníků a 1 177 916 poddaných. Z tohoto výčtu vyplývá, že většina obyvatel (88%) bydlela na vesnici a byla poddanými.

    Vývoj počtu obyvatel v Čechách v 19.století byl celkem vyrovnaný. Ročně přibylo průměrně 33 000 osob a tak se nelze divit, že za celé 19.století se počet obyvatel více jak zdvojnásobil z původních 3 031 128 v roce 1800 na 6 318 280 osob v roce 1900.