Sklárna Palčice

V provozu: 1796-1855

Historie
K založení sklárny došlo r. 1796 skelmistry Josefem Nachtmannem a Antonínem Zopfem. Do Palčice přišly ze zaniklé huti v Košeticích. Zopf pocházel z Rosenthalu. Josef Nachtmann byl Čech narozený v Boskovicích. Nachtmann byl zručný sklář. Specializoval se na výrobu barevného skla a výrobu ozdobných nádob z pavučinkového skla. Dělal nabídkové kolekce a jeho zákazníci patřili mezi majetnější. Pracoval nejprve v huti v Košeticích jako řezač skla (1789-1792), pak jako tovaryš (1792-1794) a vypracoval se zde na skelmistra (1794-1796). Jako skelmistr přešel i do huti Palčice. Skelná huť zde pracovala ve dvou etapách. První od roku 1796 skončila r.1836. V roce 1844 byla činnost huti obnovena. Jako glasmistra je zde uváděn Jan Bucler, syn Jana Buclera, glasmistra z Eisendorfu. Společenské změny v roce 1848 a hospodářský propad v roce 1850 znamenali uzavření hutě v roce 1851. Pokus o obnovení hutě v roce 1854 neměl dlouhého trvání a v témže roce huť definitivně vyhasla. V roce 1850 bylo v Palčicích 21 popisných čísel se 169 obyvateli včetně skláren. Ve sklárnách pracovalo asi 40 osob.

Textové pole: Sklárna Palčice v roce 1838.

Sklářské rody
I zde můžeme najít Štroblovi.